NPS

NPS October 2021: 

S.N.
DDO Registration
PRAN No
Name
1
CGV012496B
110182634671
Aayush  Tiwari
2
CGV012496B
110074455705
Abhimanyu
3
CGV012496B
110073689574
Abhishek Kumar Pandey
4
CGV012496B
110034357244
Akash Srivastava
5
CGV012496B
110037232050
Aman  Kumar
6
CGV012496B
110054455706
Anil  Kumar
7
CGV012496B
110042561870
Anuj  Kumar
8
CGV012496B
110067172325
Arvind  Kumar
9
CGV012496B
110192684672
Atul  Kumar
10
CGV012496B
110074357242
Avinash Rai Yadav
11
CGV012496B
110084357247
Dharmender  Joon
12
CGV012496B
110044357235
Guddu  Kumar
13
CGV012496B
110064357248
Manish  Kumar
14
CGV012496B
110024357236
Meenu
15
CGV012496B
110032818891
Mukesh  Kumar
16
CGV012496B
110007386655
Pramod  Kumar
17
CGV012496B
110087172324
Rahul  Johari
18
CGV012496B
110034455707
Ravikant  Kumar
19
CGV012496B
111004357246
Ravinder
20
CGV012496B
110004357240
Rohit  Tomar
21
CGV012496B
110014357245
Rupak Kumar Singh
22
CGV012496B
110166231820
 Sameer Singh Chauhan
23
CGV012496B
110008130557
 Sanju Kumari
24
CGV012496B
110071953713
Satyendra  Kumar
25
CGV012496B
110030331735
Saurabh  Tiwari
26
CGV012496B
110072011851
Shailesh  Bansal
27
CGV012496B
110022343316
Sharafat  Ali
28
CGV012496B
110172807811
Subodh Kant Shukla
29
CGV012496B
110014355642
Sumit  Kumar
30
CGV012496B
110061045965
Uma Shankar Awasthi
31
CGV012496B
110034655597
Vikash  Kumar
32
CGV012496B
110004357237
Vikash  Kumar
33
CGV012496B
110022393679
SHIVAM KATIYAR
34
CGV012496B
110051927517
Deepak Singh
35
CGV012496B
110173364392
Jagdamba Prasad Yadav
36
CGV012496B
110024865349
Vimlesh Kumar
37
CGV012496B
110007610748
Kshitij Gupta
38
CGV012496B
110064729543
Ravi Shanker Kumar
39
CGV012496B
111103673298
Vikram Singh
40
CGV012496B
110043066871
Alok  Ranjan
41
CGV012496B
110054559497
Ashutosh  Dhawan
42
CGV012496B
110182530326
Deepak  Agarwal
43
CGV012496B
110151309096
Devanshu  Shukla
44
CGV012496B
110082757692
Krishna  Kumar
45
CGV012496B
110091804216
Manvendra  Pratap
46
CGV012496B
110192097825
Mayank Awasthi
47
CGV012496B
110026837491
Mohammad Omair
48
CGV012496B
110060434305
Mudit  Mishra
49
CGV012496B
110151309115
Ranjeet Pratap Singh
50
CGV012496B
110012757673
Ravi Prakash Saxena
51
CGV012496B
110042757677
Ravindra  Verma
52
CGV012496B
110082757675
Shailendra  Singh
53
CGV012496B
110040817078
Shashi Shekhar Pandey
54
CGV012496B
110054861033
Tabish  Jawed
55
CGV012496B
110043833036
Yogesh  Goyal