NPS

NPS October 2022: 

S.N.
DDO Registration
PRAN No
Name
1
CGV012496B
110182634671
Aayush  Tiwari
2
CGV012496B
110074455705
Abhimanyu
3
CGV012496B
110073689574
Abhishek Kumar Pandey
4
CGV012496B
110034357244
Akash Srivastava
5
CGV012496B
110037232050
Aman  Kumar
6
CGV012496B
110054455706
Anil  Kumar
7
CGV012496B
110042561870
Anuj  Kumar
8
CGV012496B
110010661375
Archana  Kumari
9
CGV012496B
110067172325
Arvind  Kumar
10
CGV012496B
110074357242
Avinash Rai Yadav
11 CGV012496B 110110938589 Deepali
12
CGV012496B
110084357247
Dharmender  Joon
13
CGV012496B
110044357235
Guddu  Kumar
14
CGV012496B
110195089562
Kishan Kartikeya
15
CGV012496B
110064357248
Manish  Kumar
16
CGV012496B
110024357236
Meenu
17
CGV012496B
110032818891
Mukesh  Kumar
18
CGV012496B
110007386655
Pramod  Kumar
19
CGV012496B
110087172324
Rahul  Johari
20
CGV012496B
110034455707
Ravikant  Kumar
21
CGV012496B
111004357246
Ravinder
22
CGV012496B
110004357240
Rohit  Tomar
23
CGV012496B
110014357245
Rupak Kumar Singh
24
CGV012496B
110166231820
 Sameer Singh Chauhan
25
CGV012496B
110008130557
 Sanju Kumari
26
CGV012496B
110071953713
Satyendra  Kumar
27
CGV012496B
110030331735
Saurabh  Tiwari
28
CGV012496B
110022343316
Sharafat  Ali
29
CGV012496B
110172807811
Subodh Kant Shukla
30
CGV012496B
110014355642
Sumit  Kumar
31
CGV012496B
110061045965
Uma Shankar Awasthi
32
CGV012496B
110034655597
Vikash  Kumar
33
CGV012496B
110004357237
Vikash  Kumar
34 CGV012496B 110050532789 Vishnu Shankar Srivastava
35
CGV020006A
110022393679
SHIVAM KATIYAR
36
CGV020006A
110051927517
Deepak Singh
37
CGV020006A
110173364392
Jagdamba Prasad Yadav
38
CGV020006A
110024865349
Vimlesh Kumar
39
CGV020006A
110007610748
Kshitij Gupta
40
CGV020006A
110064729543
Ravi Shanker Kumar
41 CGV020006A
111103673298
Vikram Singh
42
CGV020591E
110054559497
Ashutosh  Dhawan
43
CGV020591E
110182530326
Deepak  Agarwal
44
CGV020591E
110151309096
Devanshu  Shukla
45
CGV020591E
110082757692
Krishna  Kumar
46
CGV020591E
110091804216
Manvendra  Pratap
47
CGV020591E
110026837491
Mohammad Omair
48
CGV020591E
110060434305
Mudit  Mishra
49 CGV020591E
110151309115
Ranjeet Pratap Singh
50
CGV020591E
110042757677
Ravindra  Verma
51
CGV020591E
110040817078
Shashi Shekhar Pandey
52
CGV020591E
110054861033
Tabish  Jawed
53
CGV020591E
110171309095
Deval  Saxena
54
CGV020591E
111000586081
Abhinav Kumar Verma